10.10.2017 Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 50 834 miljoner euro i januari-september

Skriv ut

​Skatteförvaltningens meddelande, 10.10.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 50 834 miljoner euro i januari-september 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.
 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 24 437 miljoner euro, som var 499 miljoner (-2,0 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 21 623 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 394 miljoner euro (-1,8 %) från i fjol.
 
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-september var sammanlagt 4 747 miljoner euro, vilket var 995 miljoner (27,0 %) mer än året innan.
 
Momsintaget i januari-september var sammanlagt 10 973 miljoner euro, det vill säga 33 miljoner (0,0 %) mer än året innan.
 
Intaget av punktskatter var 5 485 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (2 312 miljoner) och el (1 108 miljoner euro).
 
Bekanta dig närmare med analysen:
 

Skatteintäkternas utveckling i september 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

< Alla meddelanden