2.10.2017 Preliminära uppgifter om debiterade skatter för skatteåret 2016

Skriv ut

I Tjänster för skattetagare under Statistiker

 
har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2016.
De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

< Alla meddelanden