25.9.2017 Skattetagarnas preliminära beskattningskostnader för 2018

Skriv ut

​Preliminära beskattningskostnader för 2018 finns nu uppdaterade i webbtjänsten för skattetagarna. Dessa preliminära kostnader har beräknats enligt lagen som träder i kraft 1.1.2018.

Från och med ingången av 2018 är statens andel av kostnaderna 62,3 procent, kommunernas 28,9 procent, den evangelisk-lutherska kyrkans församlingars 3,2 procent och Folkpensionsanstaltens 5,6 procent.

< Alla meddelanden