13.9.2017 Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 45 268 miljoner euro i januari-augusti

Skriv ut

Skatteförvaltningens meddelande, 12.9.2017
Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 45 268 miljoner euro i januari-augusti 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in. 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 22 030 miljoner euro, som var 430 miljoner (-1,9 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 19 380 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 312 miljoner euro (-1,6 %) från i fjol.
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-augusti var sammanlagt 4 350 miljoner euro, vilket var 959 miljoner (28,3 %) mer än året innan.
Momsintaget i januari-augusti var sammanlagt 9 907 miljoner euro, det vill säga 65 miljoner (0,7 %) mer än året innan.
Intaget av punktskatter var 4 984 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (2 033 miljoner) och el (1 020 miljoner euro).
Bekanta dig närmare med analysen:
Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

< Alla meddelanden