11.9.2017 Preliminära uppgifter om debiterade skatter för skatteåret 2016

Skriv ut

 
I Tjänster för skattetagare under Statistiker
har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2016. Preliminära uppgifter publiceras följande gång på veckan som börjar den 2 oktober.
 
De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

< Alla meddelanden