7.9.2017 Utlämnande av fastighetsskatteuppgifter till kommunala myndigheter/skatteår 2017

Skriv ut

Kommunerna har med stöd av 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) rätt att för förvaltningen av kommunala register som innehåller fastighetsuppgifter och för bevakningen av skattetagarnas rätt beställa fastighetsskatteuppgifter i elektronisk form.
 
Fastighetsskatteuppgifterna för skatteåret 2017 kan beställas fr.o.m. 11.9.2017. Uppgifterna ska beställas med blanketten som finns i avdelningen Länkar som skickas som Word-dokument per e-post till adressen tiedonsiirto@vero.fi.

< Alla meddelanden