3.8.2017 Preliminära uppgifter om debiterade skatter för skatteåret 2016

Skriv ut

I Tjänster för skattetagare under Statistiker har vi publicerat preliminära uppgifter om skattebelopp som debiterats för skatteåret 2016. Preliminära uppgifter publiceras följande gång på veckorna som börjar den 21 augusti, den 11 september och den 2 oktober.
 
De slutliga beskattningsuppgifterna för skatteåret blir färdiga i månadsskiftet oktober-november.

< Alla meddelanden