13.7.2017 Skatteintäkternas utveckling: Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var 33 638 miljoner euro i januari-juni

Skriv ut

​Skatteförvaltningens meddelande, 13.7.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 33 608 miljoner euro i januari-juni 2017. I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.
 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 16 505 miljoner euro, som var 265 miljoner (-1,6 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 14 255 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 163 miljoner euro (-1,1 %) från i fjol.
 
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-juni var sammanlagt 3 471 miljoner euro, vilket var 868 miljoner (33,4 %) mer än året innan.
 
Momsintaget i januari-juni var sammanlagt 7 165 miljoner euro, det vill säga 46 miljoner (-0,6 %) mindre än året innan.
 
Intaget av punktskatter var 3 579 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (1 504 miljoner), tobak (502 miljoner) och el (847 miljoner euro).
 
Bekanta dig närmare med analysen:
 

Skatteintäkternas utveckling i maj 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

< Alla meddelanden