26.4.2017 Undersökning av kundnöjdheten bland skattetagarna 2017

Skriv ut

 Skatteförvaltningen undersöker i april och maj 2017 hur nöjda skattetagarna är med Skatteförvaltningens tjänster. En motsvarande undersökning har gjorts med cirka tre års mellanrum från och med år 2001.
Liksom tidigare år genomförs undersökningen av IRO Research Oy som har planerat undersökningen tillsammans med Skatteförvaltningen. Det är fråga om en urvalsundersökning som genomförs som telefonintervju.
För den praktiska genomföringen svarar Vesa Väisänen från IRO Research Oy. Kontaktpersonen vid Skatteförvaltningen är Satu Sarén, tfn 029 512 4102 / e-post: satu.saren@vero.fi.
 
Om du är en av dem som väljs ut för intervjun har du möjlighet att förbättra nivån på tjänsterna genom att delta i undersökningen. Med hjälp av undersökningen får vi viktig information om hur nöjda skattetagarna är, hur Skatteförvaltningens tjänster fungerar och vad som behöver utvecklas.

< Alla meddelanden