11.4.2017 Skatteintäkternas utveckling: i januari-mars ökade skatteintaget med 2 008 miljoner euro

Skriv ut

Skatteförvaltningens meddelande, 11.4.2017
 
Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 16 639 miljoner euro i januari-mars 2017. Ökningen jämfört med januari-mars i fjol var 2 008 miljoner euro (+13,7 %). I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.
 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 8 306 miljoner euro, som var 219 miljoner (-2,6 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 7 019 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 82 miljoner euro (-1,2 %) från i fjol.
 
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-mars var sammanlagt 1 155 miljoner euro, vilket var 75 miljoner (7,0 %) större än året innan.
 
Momsintaget i januari-mars var sammanlagt 3 816 miljoner euro, det vill säga 47 miljoner (-1,2 %) mindre än året innan.
 
Intaget av punktskatter var 2 002 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (729 miljoner), tobak (479 miljoner) och el (446 miljoner euro).
 
Bekanta dig närmare med analysen:
 
 
Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

< Alla meddelanden