16.3.2017 Beskattningskostnaderna för 2017

Skriv ut

Beskattningskostnaderna för det innevarande året har uppdaterats i webbtjänstens avdelning Uppföljning av skatteintäkter.

Med beskattningskostnaderna täcks omkostnaderna för Skatteförvaltningen. År 2017 är kostnaderna ca 433 miljoner euro (-1,5 %).

Statens andel av kostnaderna är 61,1 %, kommunernas 29,9 %, församlingarnas 3,3 % och Folkpensionsanstaltens 5,7 %. Om andelarna bestäms i 30 § i lagen om Skatteförvaltningen. De enskilda kommunernas och församlingarnas andelar påverkas enligt 31 § i lagen om Skatteförvaltningen av beloppet på kommunal-, kyrko- och samfundsskatter samt av invånar- och medlemsantalet.

Kostnaderna dras av kvartalsvis i samband med de periodiska redovisningarna i mars, juni, september och december.
Beloppen som dras av visas också på respektive månaders utbetalningsspecifikationer

< Alla meddelanden