10.3.2017 Skatteintäkternas utveckling: i januari-februari ökade skatteintaget med 1 638 miljoner euro

Skriv ut

Skatteförvaltningens meddelande, 10.3.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 11 722 miljoner euro i januari-februari 2017. Ökningen jämfört med januari-februari i fjol var 1 638 miljoner euro (+16,2 %). I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.
 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 5 781 miljoner euro, som var 162 miljoner (-2,7 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 4 721 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 32 miljoner euro (-0,7 %) från i fjol.
 
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari-februari var sammanlagt 788 miljoner euro, vilket var 16 miljoner (2,1 %) större än året innan.
 
Momsintaget i januari var sammanlagt 2 655 miljoner euro, det vill säga 74 miljoner (2,9 %) större än året innan.
 
Intaget av punktskatter var 1 538 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på flytande bränslen (499 miljoner), tobak (476 miljoner) och el (315 miljoner euro).
 
Bekanta dig närmare med analysen:
 

Skatteintäkternas utveckling i februari 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

< Alla meddelanden