22.2.2017 Tidpunkten för avdrag av arbetsgivarprestationer

Skriv ut

På basis av deklarationerna dras skattetagarnas arbetsgivarprestationer månatligen av från beloppen som redovisas. Om skattetagaren lämnar in deklarationen av skatter på eget initiativ mycket tidigt kan det hända att avdraget görs redan från redovisningen för den månad som deklarationen gäller.

Om skattetagaren t.ex. deklarerar förskottsinnehållningarna och sjukförsäkringsavgifterna redan den 17 mars görs avdraget från de redovisningar som betalas den 28 mars. Om skattetagaren vill att arbetsgivarprestationerna ska dras av på normalt sätt från periodredovisningen i april lönar det sig att lämna in deklarationen tidigast den 21 mars. På motsvarande sätt kan man också i fråga om de övriga månaderna lämna in deklarationen på den 21 dagen i skatteperioden, varvid avdraget görs på normalt sätt från redovisningen i den följande månaden.

Den egentliga sista inlämningsdagen för elektroniska deklarationer är vanligtvis den 12:e dagen i den månad som följer efter skatteperioden. Med skatteperiod avses den månad som deklarationen gäller, skatteperioden i exemplet ovan är mars.

< Alla meddelanden