16.2.2017 Skatteintäkternas utveckling: i januari ökade skatteintaget med 642 miljoner euro

Skriv ut

​Skatteförvaltningens meddelande, 14.2.2017

Skatteförvaltningens nettointag av skatteintäkter var totalt 5 504 miljoner euro i januari 2017. Ökningen jämfört med januari i fjol var 642 miljoner euro (+13,2 %). I siffrorna för i år ingår också bil- och punktskatterna som övergått från Tullen till Skatteförvaltningen. Detta är förklaringen till att skatteintaget har ökat. I Skatteförvaltningens skatteintag syns inte den moms som Tullen samlar in eller den skatt som Trafi samlar in.
 
Intaget av personkundernas inkomstskatter i januari var sammanlagt 2 871 miljoner euro, som var 15 miljoner (-0,5 %) mindre än året innan. Av beloppet utgjorde 2 401 miljoner förskottsinnehållningar, som minskade med 84 miljoner euro (-3,4 %) från i fjol.
 
Intaget av samfundens inkomstskatter i januari var sammanlagt 408 miljoner euro, vilket var 28 miljoner (-6,3 %) mindre än året innan.
 
Momsintaget i januari var sammanlagt 1 021 miljoner euro, det vill säga 144 miljoner (-12,4 %) mindre än året innan.
 
Intaget av punktskatter var 1 061 miljoner euro. Mest punktskatter samlades in på tobak (474 miljoner), flytande bränslen (269 miljoner) och el (162 miljoner euro).
 
Bekanta dig närmare med analysen:
 

Skatteintäkternas utveckling i januari 2017 (endast på finska)

Tidigare statistik och analyser över skatteintaget finns på sidan Skatteintäkternas utveckling.

< Alla meddelanden