25.1.2017 Redovisningen i januari

Skriv ut

Redovisningarna av förvärvs- och kapitalinkomstskatter för januari var ca 9 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt ifjol.
 
Den största orsaken till detta var deklarationerna av skatter på eget initiativ, som Skatteförvaltningen inte hann handlägga före redovisningen i januari. Av samma skäl har några av skattetagarnas arbetsgivarprestationer inte dragits av i januari.  Dessa oredovisade skatter utgörs närmast av förskottsinnehållningar, och de kommer att redovisas i samband med periodredovisningen i februari. Likaså kommer skattetagarnas oavdragna arbetsgivarprestationer dras av i samband med redovisningen i februari.

< Alla meddelanden