10.1.2017 Avdrag av skattetagarnas arbetsgivarprestationer från redovisningarna

Skriv ut

​Ibruktagandet av MinSkatt och lagändringarna som anknyter till det inverkar inte på hur skattetagarnas arbetsgivarprestationer dras av i samband med periodredovisningen. Skattetagarna behöver alltså inte heller i framtiden betala arbetsgivarprestationer.

Från beloppen som redovisas dras av:

- verkställd förskottsinnehållning
- arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
- förskottsinnehållning på inkomst av virkesförsäljning
- förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller andra samfund
- förskottsinnehållning på räntor och andelar
- förskottsinnehållning på dividender och på överskott från andelslag
- källskatt på löner
- källskatt på dividender
- källskatt på räntor och royaltyer
- källskatt på ränteinkomst.

< Alla meddelanden