Skip Navigation LinksTjänster för skattetagare - Rättsbevakning

Rättsbevakning

Skriv ut

 

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

 

  

Vid Skatteförvaltningen finns Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Såsom part i ärenden som gäller beskattningen för enheten skattetagarnas talan på det sätt som föreskrivs i denna lag och någon annanstans i lag.
 
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har till uppgift att bevaka statens, kommunernas, församlingarnas och Folkpensionsanstaltens rätt vid beskattningen och vid sökande av ändring i beskattningen och i andra ärenden som avses i förvaltningslagen eller i förvaltningsprocesslagen när enheten anser att
 
1)     det behövs för lagens tillämpning i andra likadana fall eller för en enhetlig beskattnings- eller rättspraxis,
2)     ärendet är ekonomiskt betydelsefullt, eller
3)     bevakningen av skattetagarnas rätt i övrigt förutsätter det.
 
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sin rättsbevakningsuppgift.
 
Närmare information om bevakningsenheten finns i Skatteförvaltningens anvisningar Bevakning av skattetagarnas rätt inom skatteförvaltningen och Anvisning om skattebesvärsförfarandet samt i bevakningsenhetens 2018 årsberättelse.
  
Skatteöverombudsman:
Sulevi Rauhala
 
Ledande skatteombudsmän:
Hannele Liede (samfundsskattegruppen)
Jaakko Salmenhaara (gruppen för person- och företagsbeskattning)
Mirja Salo (konsumtionsskattegruppen)
Jarkko Uusitalo (gruppen för kapitalbeskattning)