Ordlista - begrepp om skattetagarredovisningar

A - E

avdrag - redovisning
poster som dras av från summan av skattetagarens utfallsandel före utanordningen av redovisningarna​ Närmare beskrivning av begreppet

Från beloppet som redovisas till skattetagaren dras av före utanordningen den förskottsinnehållningar som skattetagaren anmält, arbetsgivares socialskyddsavgifter och andra beloppen som ska dras av, belopp som inte dragits av tidigare samt återkraven av samma eller annan skatt.​


Upp