Presentation

Skriv ut

Skattetagarnas tjänster tillhandahåller information om skattetagarnas skatteinkomster för uppföljningen av skatteinkomster och ekonomiplaner. Tjänsten ersätter så småningom den största delen av pappersutskrifter som skickas till skattetagarna.

 
Man kan läsa uppgifter om skatteinkomster i hela riket, skilt för skattetagargrupp samt skilt för varje skattetagare. I den första fasen omfattar tjänsten historieuppgifterna för minst 2007 och 2008. Utdelningsuppgifterna visas dock för alla aktiva skatteår.
 
I fråga om skattetagarsammanslagningar visas alltid skattetagargruppen för den tidpunkt då frågan sänds för även tiden före sammanslagningen.
 
Här finns det också information om verksamheten av enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.