Hela landet, gruppsammanställning, november 2019

Läs uppgifterna som en grafisk presentation >

Hela landet, gruppsammanställning, år 2019