Usein kysytyt

Tulosta

 

 Veronsaajatilitysten usein kysytyt kysymykset

 

1.    Keitä ovat veronsaajat?
 
Veronsaajia ovat valtio, kunnat, seurakunnat, Kansaneläkelaitos ja metsänhoitoyhdistykset.
 
2.    Miksi Yritys A puuttuu T211-lomakkeelta?
 
T211-lomakkeella esitetään kunnan 50 suurinta yhteisöveron maksajaa kolmessa eri ryhmässä eli yhteensä 150 yritystä. Lomake annetaan veronsaajille tietojen tarkastusta varten. Toimipaikkatiedot saadaan Tilastokeskuksesta.
 
Yritys A voi puuttua lomakkeelta, mikäli yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa ko. kunnassa, tai yritykselle ei ole määrätty tuloveroja ko. verovuodelta. Yritys saattaa puuttua listaukselta myös siitä syystä, että se on osa konsernia ja esiintyy listalla toisella nimellä.
 
 
3.    Kuinka osoitteenmuutos ilmoitetaan T211-lomaketta varten?
 
Suosittelemme, että osoitteenmuutos ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen
veronsaaja(at)vero.fi. Muutoksen voi ilmoittaa myös puhelimitse veronsaajatilitysten puhelinnumeroon 029 513 3700.
 
4.      Kunnassamme on suuri työllistäjä lopettanut toiminnan. Milloin tämä näkyy kuntamme kunnallisverotuloissa? Milloin vaikutus näkyy kuntamme yhteisöverotuloissa? Mitä kunta voi tehdä etukäteen välttyäkseen suurelta oikaisulta?
 
Vaikutus kunnallisverotuloissa: Verotus valmistuu vuosittain lokakuussa. Maksuunpanojen mukainen tilitys tehdään marraskuussa. Kunta voi ilmoittaa olennaisen muutoksen vaikutuksen (kunnallisveron vähennyksen) Verohallintoon ja Kuntaliittoon, jolloin vaikutus voi olla huomioitavissa kunnan jako-osuudessa.
 
Yhteisöverotulojen osalta vaikutus näkyy mahdollisesti jo lopettamisvuonna yhteisöverokertymissä, mutta ao. kunnassa vaikutus on marginaalinen. Asianosaisen kunnan jako-osuudessa muutos näkyy kahden vuoden viiveellä suhteessa yrityksen lopettamiseen. Vaikutus riippuu yrityksen verotettavasta tulosta.
 
 
5.    Miten ilmoitan pankkitilinumeron tilityksiä varten? Palautuksia varten?
 
Pankkitilinumeron ilmoittaminen/muuttaminen veronsaajatilityksiä varten tehdään veronsaajien verkkopalvelusta löytyvällä tilinumeron muutoslomakkeella. Ilmoitettaessa on oltava liitteenä nimenkirjoitusoikeuden todentava asiakirja.
 
Uuden tai muuttuneen pankkitilinumeron ilmoittaminen muihin Verohallinnon toimintoihin tehdään ensisijaisesti sähköisesti: Tilinumeron ilmoittaminen ja muuttaminen.   
 
6.    Milloin ja miten veroprosentin nostaminen vaikuttaa verotuloihimme?
 
Veroprosentin nostaminen vaikuttaa verotuloihin helmikuun tilityksestä alkaen, kun uudet jako-osuudet on otettu käyttöön. Veroprosentin nostaminen lisää veropohjaa korotuksen suuruudella. Lisäksi verotilityksiin vaikuttaa väestökehitys (asukaskerroin) ja viimeksi valmistunut verotus.
 
7.    Minne pitäisi ottaa yhteyttä, jos haluan tietää tarkemmin kiinteistöverotuksen maksuunpanotiedoista?
 
Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten. Tämä tietoluovutus korvaa kunnille aiemmin luovutetun, tietosisällöltään suppeamman, kiinteistöluettelon.
 
Kiinteistöverotustiedot ovat tilattavissa verotuksen valmistumisen jälkeen syyskuussa. Tiedot tilataan Linkit-osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen: tiedonsiirto@vero.fi.
 
Tiedot luovutetaan kunnalle vain kertaalleen. Kunnalla on oikeus luovuttaa saamansa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten.
 
Veronsaajien palveluissa voit katsoa verovuosikohtaisia kiinteistöverotustietoja koko maan osalta sekä kunnittain. Tiedot ovat kiinteistöverotuksen valmistumishetkeltä. Palvelu kuvaa kiinteistöverojen kehitystä, kiinteistöveron ja kiinteistöjen määriä sekä jakaumaa kunnissa ja maakunnissa.
 
Kiinteistöverotus-palvelussa 029 497 020 voit kysyä kiinteistöveroa koskevista asioista. Palvelussa voit kysyä myös kiinteistöverotuksen julkisia tietoja.
 
8.      Kunnassamme sijaitsevan kiinteistön edellisvuoden verotuksessa tehtiin merkittävä maksuunpanopäätös jo kuusi kuukautta sitten, mutta tämä ei ole näkynyt kiinteistöveron tilityksessämme. Mistä tämä johtuu?
 
Oikaisutilitykset tehdään vain kerran vuodessa, jonka vuoksi muutokset näkyvät vasta viiveellä. Kaksi viimeksi valmistunutta verovuotta oikaistaan huhtikuussa ja niitä vanhemmat verovuodet maaliskuussa.
 
Ensimmäisen ja toisen oikaisutilityksen jako-osuudet lasketaan helmikuun maksuunpano- ja kertymätietojen perusteella. Myöhempien oikaisutilitysten jako-osuudet lasketaan oikaisutilitystä edeltävän joulukuun maksuunpano- ja kertymätietojen perusteella. Joten alkuvuonna tehdyt muutokset eivät näy vielä saman vuoden oikaisuissa.
 
9.      Miten 1.9.2013 voimaan astunut tilitysten kertymäjakson muutos vaikuttaa veronsaajille maksettaviin tilityksiin?
 
Vuonna 2013 ansio- ja pääomatuloja tilitettiin kolme erää jäännösveroa kahden sijasta. Vastaavasti yhteisöveron tilityksessä ehdittiin vähentää vuoden 2012 ennakonpalautukset.
 
Kertymäjakson muutoksesta johtuen tilitetyt määrät eivät siten ole kaikilta osin verrattavissa edellisen vuoden tilitettyihin määriin.   
 
Miten liitosveronsaajien tiedot esitetään veronsaajien verkkopalvelussa?

Veronsaajaliitosten osalta verkkopalvelussa esitetään aina kyselyhetken veronsaaja, myös liitosta edeltävältä ajalta. Suosittelemme hakemaan kunta-/seurakuntakohtaiset tiedot palvelusta tästä syystä ennen liitosta.

 
 

Palvelun tekninen toiminta

  Mitä Internet-selaimia palvelu tukee?

 Palvelu tukee seuraavia selaimia:

  

​Selain ​Tuettu​ Osittain tuettu​​ ​Ei tuettu
Internet Explorer 11​ ​32-bittinen ​64-bittinen
Internet Explorer 10 ​​32-bittinen ​​64-bittinen
Internet Explorer 9​​ ​​32-bittinen ​​64-bittinen
Internet Explorer 8 ​​32-bittinen ​​64-bittinen
Internet Explorer 7 ​​32-bittinen ​​64-bittinen
Internet Explorer 6​ ​x
​Google Chrome ​x
Mozilla Firefox​​ ​x
Apple Safari​ ​x
 

 

Jos käytät vanhempaa versiota tai muuta selainta, saattaa toiminnassa esiintyä puutteita.

  • Huom! Selaimen JavaScript pitää olla sallittu sekä selaimen täytyy sallia evästeiden tallennus. 

Käyttääkö palvelu evästeitä?

  • Käyttää, tarvittaessa löydät Tekniset vaatimukset –osiosta ohjeita evästeiden hyväksymiseen.

Miksi Firefoxia käyttäessäni kausitilitystietojen haku jää päälle?

  • Kyse on selaimen ominaisuudesta. Haun saa pysäytettyä tekemällä uuden haun painamalla Hae-painiketta. 

Miksi ”Avaa taulukkolaskennassa” –painike ei toimi?

  • Ongelma voi johtua siitä, että palvelu tukee ensisijaisesti Microsoft Office Excel 2007 –versiota. Lataamalla ilmaisen Compatibility Pack -yhteensopivuuspaketin onnistuu tiedonsiirto myös vanhemmilla Excel-versioilla. Tarkempia tietoja yhteensopivuuspaketin lataamisesta löydät Tekniset vaatimukset –osiosta.