Tilastot

Tulosta

  

Maksuunpannut verot, verovuoden 2018 tietoja (Päivitetty 3.11.2019) 

         

           Tietoja maksuunpanonmukaisesta tilityksestä verovuosi 2018 (N181, päivitetty yhteisöverojen osalta 8.11.2019)

                            Verovuodet 2010-2018 (xls) 

 

          Koko maan maksuunpannut tuloverot verolajeittain  (N223)

Verovuodet 2012-2018 (xls)

 

          Veronsaajaryhmittäinen tilasto marraskuun 2019 maksuunpanotilityksestä verovuodelta 2018 (N213)

                           Verovuodet 2004-2018 (xls)

 

              

 Verotuskustannukset (Päivitetty 17.10.2019)

 

         Alustavat verotuskustannukset vuodelle 2020

                           Vuosi 2020 (xls)

 

Jako-osuudet

 

           Arvioidut ennakkoperinnän jako-osuudet ja verovuoden 2019 oikaisut joulukuussa (N185, 3.12.2019)

 

                          2019 kunnat ja seurakunnat (xls)

 

          Yhteisöveron jako-osuudet (Päivitetty 21.11.2019)

Verovuosi 2014 - 2019 (xls) 

 Verovuosi 2013 (xls)   Verovuosi 2012 (xls)   Verovuosi 2011 (xls)   Verovuosi 2010 (xls) 

 

           Ennakkoperinnän jako-osuudet 2018 (N186)
 

Taulukon H-sarakkeessa on arvio verovuoden 2018 kertymästä. Verovuotta tilitetään usean kalenterivuoden aikana.

2018 kunnat (xls)  2018 seurakunnat (xls)

 

Muut tilastot

 

Vuodesta 2016 lähtien alla olevat tilastot on saatavissa tilastotietokannasta (Px-Web).

Tulokehitystilasto (9.4.2015)

Tiedot ovat testiajossa saatuja ennakkotietoja verovuoden verotustiedoista ja perustuvat tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin. Tilastossa on huomioitu ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset tulot, ei esimerkiksi pääomatuloja. Tuloista ei ole vähennetty verovähennyksiä. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat vuosittain marraskuussa.

 Verovuosi 2014 (xls)  Verovuosi 2013 (xls)  Verovuosi 2012 (xls)    Verovuosi 2011 (xls)   Verovuosi 2010 (xls)   Verovuosi 2009 (xls)  Verovuosi 2008 (vero.fi)   Verovuosi 2008 (xls) (2009 kuntajoukko)

 

 

Kiinteistöverotuksen tietoja (4.9.2015)

Kiinteistöjen verotusarvot ja laskennalliset kiinteistöverot kunnittain käyttötarkoituksen mukaan

 
 

Verotusarvot 2014 (xls) Laskennalliset kiinteistöverot 2014 (xls)

Verotusarvot 2013 (xls)  Laskennalliset kiinteistöverot 2013 (xls) 

Verotusarvot 2012 (xls)   Laskennalliset kiinteistöverot 2012 (xls)

 

Kuntien asukasluvut 2018 kuntajaotuksella (2005-2018)

 

                       Asukasluvut 2018 (xls)