26.11.2019 ​​​Marraskuun 2019 verontilitykset

Tulosta

Ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset

Marraskuussa ansio- ja pääomatuloveroja tilitetään yhteensä 2,72 miljardia euroa, jossa nousua edellisvuodesta 173 miljoonaa euroa (+6,8 %). Nousu johtuu pääasiassa ansiotuloista tehtävien ennakonpidätysten ja jäännösverojen määrän kasvusta. Ennakonpidätykset kasvoivat viime vuodesta 159 milj. euroa ja jäännösverot verotuksen joustavasta valmistumisesta johtuen noin 150 milj. euroa. Tilityksiä vähentävistä tekijöistä suurin oli veronpalautusten kasvu, niitä vähennettiin 105 milj. euroa vuotta aiempaa enemmän. Myös lisäennakot pienenivät noin 40 milj. eurolla. Ennakonpidätysten kehityksestä on julkaistu erillinen tiedote.
 
Marraskuun tilityksessä oikaistiin verovuoden 2018 tilitykset vastaamaan lokakuun lopussa valmistuneen verotuksen maksuunpanosuhteita. Tarkat oikaisujen määrät löytyvät esim. kunnilla kohdasta Kunnat - Kausitilitykset - Oikaisut ja korot.
 
Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet löytyy arvio joulukuussa ansio- ja pääomatuloveroille tehtävästä verovuoden 2019 oikaisuista. Laskennassa on oletettu, etteivät veronsaajaryhmien väliset jako-osuudet muutu.
 
Yhteisöverojen tilitykset
 
Yhteisöveroja tilitetään 414 milj. euroa, jossa kasvua vuoden takaisesta 105 milj. euroa (+34 %). Suuri osa kasvusta selittyy verovuoden 2017 yli 63 miljoonan euron kertymällä. Vuotta aiemmin vastaava verovuoden 2016 kertymä oli alle 600 tuhatta euroa. Kuluvan vuoden ennakot alentuivat 22 milj. euroa (-6,5 %) viime vuoden marraskuusta. Loppu kasvusta, noin 64 milj. euroa aiheutuu lähinnä verovuoteen 2018 kohdistuvasta veronpalautusten ja jäännösverojen nettovaikutuksesta.
 
Kiinteistöverot
 
Pääosa kiinteistöveroista on eräpäivistä johtuen tilitetty jo syys- ja lokakuussa, joten marraskuussa sitä kertyi vain 40 milj. euroa. Marraskuusta alkaen kuntien ei enää tarvitse selata erillistä kiinteistöveron maksatuserittelyä, vaan kaikki tiedot löytyvät yhdeltä erittelyltä.
 

< Kaikki tiedotteet