13.11.2019 Ennakonpidätyskertymien kehityksestä lokakuun tilitysjaksolla 11.11.2019 mennessä

Tulosta

Ennakonpidätysten veronsaajatilitysten marraskuun tilitysjakso päättyy viikon päästä. Pääosa tilitysjaksolta tilitettävästä määrästä koostuu lokakuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä, jotka on suoritettava 12.11.2019 mennessä. Lisäksi tilitetään lokakuuta edeltävinä kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä, jotka on suoritettu Verohallinnolle myöhässä.

Lokakuussa toimitetut ennakonpidätykset
 
Lokakuussa maksetuista palkoista on 11.11.2019 mennessä annettujen tulorekisteri-ilmoitusten perusteella toimitettu vuonna tänä vuonna edellisvuotta enemmän ennakonpidätystä ja tämän vuoksi ennakonpidätyksiä odotetaan marraskuun tilitysjaksolla myös kertyvän lokakuussa toimitetuista ennakonpidätyksiä edellisvuotta enemmän. Tulorekisteri-ilmoitusten perusteella marraskuun tilitysjaksolla tilitettävien lokakuun ennakonpidätysten määrä tulee myös ylittämään lokakuun tilitysjaksolla tilitettyjen syyskuun ennakonpidätysten määrän.  
 
Lokakuuta edeltävinä kuukausina toimitetut ennakonpidätykset
 
Marraskuun tilitysjaksolla on 11.11.2019 mennessä kertynyt lokakuuta edeltävinä kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä enemmän kuin lokakuun tilitysjaksolla kertyi vastaavia, ennen syyskuuta toimitettuja ennakonpidätyksiä. Kehityksen taustalla on erityisesti eräiden kuntien ja kuntayhtymien palkkatietoilmoitustilanteen kohentuminen. Edelliskuukautta edeltävänä ajankohtana toimitettuja ennakonpidätyksiä arvioidaan tämän johdosta tilitettävän marraskuun tilitysjaksolla veronsaajille lokakuun tilitysjaksoa enemmän.
 
Kokonaisuutena arvioituna marraskuun tilitysjaksolta tilitettävän ennakonpidätyksen määrän odotetaan kasvavan edellisvuoteen nähden. Kasvun odotetaan ylittävän lokakuun tilitysjakson tason (2,2 %) ja asettuvan lähemmäs syyskuun tasoa (5,3 %). Lopulliseen tilitettävään määrään ja sen kasvuun suhteessa edellisvuoteen vaikuttavat kuitenkin merkittävästi se, kuinka suuri osa 12.11. erääntyvistä ennakonpidätyksistä suoritetaan ennen tilitysjakson päättymistä sekä se, miten paljon tulorekisteri-ilmoituksia lokakuuta edelliseltä kuukausilta maksetuista palkoista annetaan ennen tilitysjakson päättymistä.
 
Ennakonpidätysten määrän lopullisesta kehityksestä marraskuun tilitysjaksolla tiedotetaan tilitysjakson päätyttyä 25.11. mennessä.

< Kaikki tiedotteet