4.11.2019 ​​​​​​​Maksuunpanon mukainen tilitys marraskuussa

Tulosta

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2019 tehtävästä verovuoden 2018 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2018 kertyneet ansio- ja pääomatuloverot oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Oikaisu on kuntaryhmälle 18,2 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselle 21,3 miljoonaa euroa positiivinen. Muilla veronsaajaryhmillä oikaisu on negatiivinen; valtiolla -36,2 milj. euroa ja seurakunnilla -3,3 milj. euroa.  
 
Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osion  kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös kuukausittain heinä-joulukuussa vähennettävien veronpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin heinä- ja helmikuun välisenä aikana.
 
Palvelussa julkaistaan tiedot verovuoden 2018 kuntakohtaisista yhteisöveroista myöhemmin.

< Kaikki tiedotteet