23.10.2019 Ennakonpidätysten määrän kehitys lokakuun 2019 tilitysjaksolla

Tulosta

Lokakuussa 2019 tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä 50 miljoonaa euroa (+2,2 %) edellisvuotta enemmän. Tilitettävän määrän kasvu ei yltänyt syyskuun tilitysjakson tasolle, mutta se on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen.

Pääosa lokakuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä muodostuu syyskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä (2,27 mrd. €). Syyskuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna lokakuussa noin 1 % edellistä vuotta enemmän.

Lokakuussa 2019 tilitetään veronsaajille syyskuussa toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi noin 94 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2018 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille lokakuussa noin 67 miljoonaa euroa.

Suuri osa lokakuun ennakonpidätysten tilitysten kasvusta edelliseen vuoteen nähden muodostuu siten syyskuuta varhempien kuukausien ennakonpidätyksistä. Myöhässä suoritettujen ennakonpidätysten kasvu oli kuitenkin lokakuun tilitysjaksolla selvästi maltillisempaa kuin syyskuussa ja vuoden 2019 aiempina tilitysjaksoina. Ennakonpidätysten kertymän viivästymisen taustalla arvioidaan edelleen olevan tulorekisteri-ilmoittamisen käyttöönottoon liittyvät haasteet.
 
Verohallinnon tiedossa olevien puuttuvien palkkatietoilmoitusten määrän perusteella myöhässä kertyneiden ennakonpidätysten määrän kehityksen ei arvioida osoittavan tulorekisteri-ilmoittamisen viiveiden vähentymisestä, vaan syyskuuta edeltävien verokausien tulorekisteri-ilmoitusten korjauksien ja täydentämisen lykkääntymisestä seuraaville tilitysjaksoille. Esimerkiksi monilta kunnilta ja kuntayhtymiltä on edelleen antamatta osa palkkatietoilmoituksista. Eräillä kunnilla ja kuntayhtymillä ilmoittamatta olevien palkkojen määrä on merkittävä joko euromääräisesti tai suhteessa maksettujen palkkojen kokonaismäärään. Verohallinto jatkaa kuntien, ilmoittajien ja ohjelmistotoimittajien tukemista ilmoituspuutteiden korjaamiseksi mahdollisimman pian.
 
Ennakkoperinnän vuoden 2019 alusta voimaan tulleiden muutosten vaikutuksena ennakonpidätyksiä odotetaan kertyvän loppuvuonna 2019 vastaavasti edellisvuotta enemmän. Lokakuussa tilitettävien ennakonpidätysten määrä onkin odotetusti edellisvuotta suurempi. Ennakonpidätysten kertymistä viivästyttävät kuitenkin edelleen myös tulorekisteri-ilmoittamisen haasteet ja ilmoituspuutteet. Edelleen näyttää siltä, että ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan joulukuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.
 
Edelleenkään ei ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua pienemmäksi. Verovuodelta 2019 toimitettavien ja tilitettävien ennakonpidätysten kokonaismäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan edellisvuoteen nähden samassa suhteessa palkkasumman kasvun kanssa. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille lopullisesti verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen pääosin aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina.

< Kaikki tiedotteet