11.10.2019 Ennakonpidätyskertymien kehityksestä lokakuun tilitysjaksolla 10.10.2019 mennessä

Tulosta

Ennakonpidätysten veronsaajatilitysten lokakuun tilitysjakso päättyy viikon päästä. Pääosa tilitettävästä määrästä koostuu syyskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä, jotka on suoritettava 14.10.2019 mennessä. Lisäksi tilitetään syyskuuta edeltävinä kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä, jotka on suoritettu Verohallinnolle myöhässä.

Syyskuussa maksetuista palkoista on 10.10. mennessä annettujen tulorekisteri-ilmoitusten perusteella toimitettu ennakonpidätyksiä edellisvuotta enemmän ja määrä ylittää myös vastaavana ajankohtana syyskuussa ilmoitettujen elokuussa toimitettujen ennakonpidätysten määrän. Tämän johdosta ennakonpidätyksiä odotetaan lokakuun tilitysjaksolla kertyvän syyskuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä sekä edellisvuotta enemmän että syyskuun tilitysjaksolla tilitettyä elokuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä enemmän.

Syyskuuta edeltävinä kuukausina maksetuista palkoista on 10.10.2019 mennessä kertynyt ennakonpidätyksiä lokakuun tilitysjakson aikana selvästi vähemmän kuin vastaavia ennakonpidätyksiä kertyi tämän vuoden aiempina tilitysjaksoina. Tämän johdosta edelliskuukautta edeltävänä ajankohtana toimitettuja ennakonpidätyksiä arvioidaan tilitettävän lokakuun tilitysjaksolla veronsaajille syyskuun tilitysjaksoa vähemmän.

Kokonaisuutena arvioituna lokakuun tilitysjaksolta tilitettävän ennakonpidätyksen määrän odotetaan kasvavan edellisvuoteen nähden mutta kasvun ei odoteta yltävän samalle tasolle kuin syyskuussa (5,3 %). Lopulliseen tilitettävään määrään vaikuttaa kuitenkin merkittävästi se, kuinka suuri osa 14.10. erääntyvistä ennakonpidätyksistä suoritetaan ennen tilitysjakson päättymistä sekä se, miten paljon tulorekisteri-ilmoituksia syyskuuta edellisiltä kuukausilta maksetuista palkoista annetaan ennen tilitysjakson päättymistä.

Ennakonpidätysten määrän lopullisesta kehityksestä lokakuun tilitysjaksolla tiedotetaan tilitysjakson päätyttyä 24.10. mennessä.

< Kaikki tiedotteet