29.9.2019 Verovuoden 2018 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

Tulosta

Kunnanhallitukset voivat saada Verohallinnolta oman kuntansa verovelvollisten tuloverotuksen julkiset tiedot tunnistetietoineen. Tiedot luovutetaan kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi ja veronsaajan tarpeita varten. Kunnanhallitus voi antaa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille lakisääteisten tehtävien hoitamista varten. (Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 14 §:n 1 momentti.)

Verovuoden 2018 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot ovat tilattavissa 1.10.2019 alkaen. Tiedot tilataan Linkit-osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi.

< Kaikki tiedotteet