25.9.2019 Ennakonpidätysten määrän kehitys syyskuun 2019 tilitysjaksolla

Tulosta

Syyskuussa 2019 tilitetään veronsaajille ennakonpidätyksiä 122 miljoonaa euroa (5,3 %) edellisvuotta enemmän. Tilitettävän määrän kasvu on alkuvuoden ennustettua maltillisempiin ennakonpidätyskertymiin ja niiden taustalla vaikuttaneisiin syihin nähden odotetun suuntainen.

Pääosa syyskuussa tilitettävästä ennakonpidätyskertymästä (2,27 mrd. €) muodostuu elokuussa toimitetuista ennakonpidätyksistä. Elokuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitetään tänä vuonna syyskuussa noin 1 % edellistä vuotta enemmän.

Syyskuussa 2019 tilitetään veronsaajille elokuussa toimitettujen ennakonpidätysten lisäksi noin 160 miljoonaa euroa aiempina kuukausina toimitettuja ennakonpidätyksiä. Vuonna 2018 aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä tilitettiin veronsaajille syyskuussa vain noin 70 miljoonaa euroa.

Suuri osa syyskuun ennakonpidätysten tilitysten kasvusta edelliseen vuoteen nähden muodostuu siten elokuuta varhempien kuukausien ennakonpidätyksistä. Tämä on alkuvuoden tilityksiin nähden odotettua, sillä tänä vuonna aiempaa suurempi osa ennakonpidätyksistä on tilitetty veronsaajille tavanomaista myöhemmin eli vasta pidätyskuukautta seuraavan kuukauden jälkeen. Ennakonpidätysten kertymän viivästymisen taustalla arvioidaan olevan tulorekisteri-ilmoittamisen käyttöönottoon liittyvät haasteet. Viiveen odotetaan tulevina kuukausina pienentyvän, kun ilmoittamista hidastavia ongelmia saadaan ratkaistua. Syyskuussa tilitettävissä ennakonpidätyksissä ei kuitenkaan ole vielä havaittavissa merkkejä viiveen pienentymisestä.

Alkuvuonna 2019 toteutuneen ennakonpidätysten ennustettua maltillisemman kertymän on Verohallinnon selvityksissä arvioitu selittyvän pääosin ennakkoperintämenettelyssä tapahtuneilla muutoksilla. Näiden muutosten vaikutuksena ennakonpidätyksiä odotetaan kertyvän loppuvuonna 2019 vastaavasti edellisvuotta enemmän. Syyskuussa tilitettävien ennakonpidätysten määrä onkin odotetusti edellisvuotta selvästi suurempi. Edelleen näyttää kuitenkin siltä, että ennakonpidätyskertymän kasvu loppuvuonna 2019 tulee painottumaan joulukuussa toimitettaviin ennakonpidätyksiin, jotka tilitetään veronsaajille vasta vuoden 2020 puolella.

Edelleenkään ei ole nähtävissä viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvä henkilöasiakkaiden tuloverojen kokonaismäärä jäisi kokonaisuutena ennakoitua pienemmäksi. Verovuodelta 2019 toimitettavien ja tilitettävien ennakonpidätysten kokonaismäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan edellisvuoteen nähden samassa suhteessa palkkasumman kasvun kanssa. Ennakonpidätysten ennustettua pienemmän kertymän odotetaan siten korvaantuvan veronsaajille lopullisesti verovuoden 2019 verotuksen päättymisen jälkeen pääosin aiempaa pienempinä veronpalautuksina, mutta osin myös aiempaa suurempina jäännösveroina.

< Kaikki tiedotteet