18.9.2019 Vuoden 2019 kiinteistötietojen luovuttaminen kunnan viranomaisille

Tulosta

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten.

Verovuoden 2019 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 18.9.2019 alkaen. Tiedot tilataan Linkit –osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi.

< Kaikki tiedotteet