24.5.2019 Tulorekisteritiedot ja verontilityksistä vähennetyt määrät

Tulosta

Tulorekisteritietojen välittymisessä on edelleen osalla ilmoittajista viivettä, jonka vuoksi kaikki ennakonpidätykset palkoista ja sairausvakuutusmaksut eivät ole aina siirtyneet vähennettäväksi tilityksistä.

Mikäli tilityksistä tehdyt vähennykset eivät vastaa ilmoitettuja määriä, ovat saapuneet ilmoitukset ja tilityksistä vähennettyjen määrien erittelyt nähtävissä OmaVerosta.

Esimerkiksi OmaVeron Tapahtumahaussa on mahdollista hakea tapahtumat tietyltä ajanjaksolta ja sen perusteella tehdyistä veronsaajakuittauksista. Ilmoitukset ja niihin kohdistetut korjaukset ehtivät vähennettäväksi kuukauden tilityksistä, jos ilmoitukset on vastaanotettu OmaVeroon noin 17. päivään mennessä.

Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät OmaVerossa muutaman arkipäivän kuluessa. Lisäohjeita OmaVeron käytöstä on saatavissa:


OmaVero, ohjeita 


< Kaikki tiedotteet