19.2.2019 Helmikuun ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset jäävät viimevuotista pienemmiksi

Tulosta

Ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset ovat helmikuussa koko maan tasolla 1,6 prosenttia vuotta aiempaa pienemmät (-50,6 miljoonaa euroa).

Kuntaryhmällä muutos on -2,7 %, seurakunnilla -3,9 %, Kansaneläkelaitoksella -4,1 % ja valtiolla +1,6 %. Ryhmien erisuuruiset muutokset johtuvat siitä, että verovuoden 2019 ennakkoperintävaiheen jako-osuudet poikkeavat verovuoden 2018 jako-osuuksista, joilla pääosa tuloveroista tilitettiin vuosi sitten.

Ansio- ja pääomatuloverojen pieneneminen johtuu siitä, että kaikki työnantajat eivät ole pystyneet antamaan tarvittavia ilmoituksia tulorekisteriin ilmoittajien ohjelmistoissa ilmenneiden ongelmien takia. Tilitysmääriin vaikuttavat ilmoituspuutteet koskevat lähinnä ennakonpidätyksiä palkoista.

Tulorekisteriin annetut ilmoitukset käsitellään niiden saavuttua, ja helmikuussa tilittämättä jääneet verot tilitetään siinä tilityksessä, johon ne ehtivät mukaan, eli todennäköisesti maaliskuun tilityksissä. Samoin maaliskuun tilityksistä vähennetään ne veronsaajien työnantajasuoritukset, jotka eivät ehtineet helmikuussa vähennettäväksi.

 
Lisätietoja tulorekisterin kautta ilmoittamisesta: Tulorekisterin ilmoittamisen kanavat
Lisätietoja verontilityksistä: satu.saren(at)vero.fi tai jyrki.einio(at)vero.fi

< Kaikki tiedotteet