7.2.2019 ​Tulorekisteri-ilmoitustiedot helmikuussa

Tulosta

Veronsaajille ei aiheudu viivästyskorkoseuraamuksia vaikka tulorekisteri-ilmoitusten antamisessa olisi ongelmia ja ilmoitus vastaanotettaisiin vasta yleisen eräpäivän (12.2) jälkeen. Veronsaajille tehdään normaaliin tapaan veronsaajakuittaus eli vastakirjaus siten, ettei viivästyskorkoja kerry, vaikka ilmoitustiedot tulisivatkin myöhässä. Veronsaajien ei siis tarvitse maksaa velvoitteita, vaan asia hoituu automaattisesti sitten, kun Verohallinto saa ilmoitukset tulorekisteristä. 

Veronsaajan roolissa kunta toimii ainoastaan omalla Y-tunnuksellaan. Mikäli kunnan omistama liikelaitos tai yhtiö käyttää omaa Y-tunnusta, tämä ei ole veronsaajakuittauksen piirissä. Näiden osalta työnantajasuoritukset tulee maksaa oikean suuruisina, vaikkei velvoitteita vielä määräpäivänä OmaVerossa näkyisi, jotta viivästyskoroilta vältytään.
 
Mikäli tulorekisteri-ilmoitukset eivät ehdi mukaan helmikuun tilityksiin (17.2. mennessä), vähennetään veronsaajien työnantajasuoritukset myöhemmin siitä kausitilityksestä, jolloin ilmoitus rekisteröityy.  
 

Jos työnantajasuoritusten tilitykset jäisivät alle 90 prosenttiin työnantajasuoritusten vähimmäismääristä, sovelletaan verontilityslain 5 a §:n mukaista takuutilitystä. Tällöin helmikuulta tilitettäisiin takuutilityksen määrinä työnantajan sairausvakuutusmaksua 53 840 000  euroa ja ennakonpidätyksiä 2 344 298 000 euroa (2018 helmikuussa ennakonpidätyksiä tilitettiin 2 291 881 208 euroa).

Lisätietoja tulorekisterin kautta ilmoittamisesta: Tulorekisterin ilmoittamisen kanavat
Lisätietoja verontilityksistä: satu.saren(at)vero.fi tai jyrki.einio(at)vero.fi

 

< Kaikki tiedotteet