18.12.2018 Joulukuun tilitykset

Tulosta

Verovuoden 2018 jako-osuuksien tarkistamisen myötä valtiolle tilitetään lisää joulukuun 2018 tilityksissä noin 222 miljoonaa euroa. Kunnilta peritään noin 169 miljoonaa euroa, seurakunnilta noin 11 ja Kansaneläkelaitokselta noin 42 miljoonaa euroa. Veronsaajakohtaiset vaikutukset löytyvät Tilastot-osion tilastolta N185.

Lisäksi joulukuun tilityksessä vähennetään luonnollisten henkilöiden veronpalautukset (ennakonpalautukset) sekä verotuskustannukset. Veronsaajakohtaiset tiedot ennakonpalautuksista löytyvät Tilastot-osion tilastolta N181. Vähennettävä verotuskustannus löytyy esim. syyskuun maksatuserittelyltä (saman suuruinen kuin joulukuussa).

Lokakuuhun 2019 saakka kuntien kiinteistöverojen tilitykset käsitellään erillisinä kunnallis- ja yhteisöverojen tilityksistä, eli kiinteistöverojen mahdollista negatiivista tilitystä ei vähennetä positiivisesta kunnallis- ja yhteisöveron tilityksestä, eikä päinvastoin. Mahdolliset negatiiviset tilitykset vähennetään seuraavista positiivisista vastaavan veron tilityksistä.

Negatiiviset tilitysmäärät vähennetään automaattisesti seuraavista positiivisista tilityksistä ilman korkoseuraamuksia. Mahdolliset negatiivisten tilitysten maksut eivät vähennä jatkossa perittävää määrää, vaan palautuvat maksajalle takaisin.

Lisätietoja antaa tarvittaessa Satu Sarén tai Jyrki Einiö. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vero.fi.

< Kaikki tiedotteet