13.11.2018 Uuden ohjelmiston käyttöönoton vaikutukset 11/2018-10/2019

Tulosta

Verohallinnon ohjelmistouudistuksesta johtuen verontilitykset tullaan maksamaan vuoden ajan kunnille kahdesta eri järjestelmästä. Muutos näkyy ainoastaan siinä, että kunnan pankkitilille tulee maksupäivänä (yleensä 28. päivä) kaksi suoritusta, kiinteistöverojen tilitykset sekä kunnallis- ja yhteisöverojen tilitykset.

 
Mahdolliset kevään 2019 negatiiviset kiinteistöveron tilitykset vähennetään seuraavista positiivisista kiinteistöveron tilityksistä. Vastaavasti tuloverojen mahdolliset negatiiviset tilitykset vähennetään tuloverojen seuraavista positiivisista tilityksistä. Negatiivisia tilityksiä ei siis tarvitse maksaa, eikä niistä peritä korkoa. Mahdolliset negatiivisten tilitysten maksut eivät vähennä jatkossa perittävää määrää, vaan palautuvat maksajalle takaisin.
 
Lisätietoja antaa tarvittaessa Satu Sarén, satu.saren@vero.fi

< Kaikki tiedotteet