12.11.2018 Maksuunpanon mukainen tilitys

Tulosta

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2018 tehtävästä verovuoden 2017 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2017 kertyneet ansio- ja pääomatuloverot oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.

Oikaisu on valtiolle 214 miljoonaa euroa positiivinen. Muilla veronsaajaryhmillä oikaisu on negatiivinen; kuntaryhmällä -175 milj. euroa, seurakunnilla -15,5 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksella -23 milj. euroa.  
 
Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osion  kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös joulukuussa vähennettävien veronpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.
 
Palvelussa julkaistaan tiedot yhteisöverotuksen osalta verotuksen valmistuttua, todennäköisesti 2.11.2018.

< Kaikki tiedotteet