4.10.2018 Vuoden 2017 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen kunnanhallituksille

Tulosta

 

Kunnanhallituksilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 1 momentin nojalla oikeus saada Verohallinnolta lakisääteisten tehtävien hoitamisessa tai sen veronsaajana tarvitsemat asianomaisen kunnan verovelvollista koskevat, 5 §:ssä tarkoitetut tiedot verovelvollista koskevine tunnistetietoineen.
Verovuoden 2017 luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot ovat tilattavissa 3.10.2018 alkaen.
Tiedot tilataan Linkit-osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi.

 

 
 
 

< Kaikki tiedotteet