28.9.2018 Vuoden 2018 kiinteistöverotietojen luovuttaminen kunnan viranomaisille

Tulosta

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten. 

Verovuoden 2018 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 28.9.2018 alkaen.
Tiedot tilataan Linkit –osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen tiedonsiirto@vero.fi.

< Kaikki tiedotteet