22.12.2017 Verovuoden 2016 henkilöasiakkaiden tuloverotilastot julkistettu

Tulosta

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen yhteistyönä tuottamat uusimmat henkilöasiakkaiden tuloverotilastot verovuodelta 2016 ovat valmistuneet. Tietokantapalvelusta on haettavissa laajasti verotietoja eri hakukriteerein. Tiedot ovat luokiteltavissa mm. alueittain ja tulonsaajaryhmittäin. Yksittäiset kunnat löytyvät Alue-kohdasta maakuntien jälkeen.
 
Tilastonäkymiä on hiukan lisätty viime vuodesta, mm. täysi-ikäisten ja palkkatuloa saaneiden osalta sekä luovutusvoitot ja -tappiot on nyt esitetty kattavammin.
 
Luokittelijatekijöistä henkilöasiakkaiden tulonsaajaryhmäjaottelua on uudistettu siten, että päättelyjärjestys valitsee omiksi ryhmikseen ensin kuolinpesät, sitten rajoitetusti verovelvolliset ja sitten alaikäiset. Tämän jälkeen jäljelle jääneet jaotellaan sen mukaan mitä tuloa ovat saaneet eniten. Tulonsaajaryhmien korjaukset on tehty kaikkiin tilastoitaviin verovuosiin eli 2014-2016. Tarkemmat tulonsaajaryhmien päättelysäännöt löytyvät tilastojen Tietoja taulukosta –välilehdeltä.
 
 
Tarkempaa tietoa viime vuoden valmistuneesta verotuksesta sekä tilastosovelluksen löydät alla olevista linkeistä.
 
 
 

< Kaikki tiedotteet