20.12.2016 Verovuoden 2016 ansio- ja pääomatuloverojen oikaisu joulukuussa

Tulosta

Joulukuussa tarkistetaan verovuoden 2016 ennakkoperinnän jako-osuuksia.
 
Veronsaajaryhmien jako-osuudet eivät muutu aiemmin voimassa olleista osuuksista:
 
- Valtio 29,58 %
- Kunnat 61,04 %
- Seurakunnat 2,97 %
- Kela:
--- sairaanhoitomaksu 4,09 %
--- päivärahamaksu 2,32 %
 
Sen sijaan veronsaajakohtaiset osuudet muuttuvat, koska jako-osuuksien laskennassa otetaan perustetiedoksi verovuoden 2015 verotustiedot verovuoden 2014 sijaan.
 
Veronsaajakohtaiset oikaisut löytyvät Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet > tilasto N185
 
 

< Kaikki tiedotteet