28.10.2016 Maksuunpanon mukainen tilitys

Tulosta

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2016 tehtävästä verovuoden 2015 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2015 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.
 
Verovuoden 2015 ansio- ja pääomatuloverojen ennakkoperinnässä käytetyt tilityksen jako-osuudet osuivat suhteellisen lähelle maksuunpanosuhteiden perusteella laskettuja jako-osuuksia, joten myös veronsaajaryhmien väliset euromääräiset oikaisut ovat keskimääräistä pienempiä. Valtion oikaisu on -2,5 miljoonaa euroa, kuntien +10,0 milj. euroa, seurakuntien -15,5 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksen +8,0 milj. euroa.
 
Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.

< Kaikki tiedotteet