21.9.2016 Yhteisöveron jako-osuudet

Tulosta

Syyskuun tilitysten yhteydessä otetaan käyttöön uudet yhteisöveron jako-osuudet verovuosille 2015 ja 2016. Uudet jako-osuudet käyttöönotetaan, koska Verohallinnolle toimitettuihin yritystoimintaerän laskentaperusteisiin on tullut muutoksia. Kuntien osalta muutos on keskimäärin 0,4 prosenttia ja seurakunnilla verovuoden 2015 osalta 0,3 prosenttia.
 
Oikaisun veronsaajakohtaiset vaikutukset löytyvät maksatuserittelyltä.

< Kaikki tiedotteet