2.9.2016 Kiinteistöverotietojen luovuttaminen kunnan viranomaisille / verovuosi 2016

Tulosta

Kunnilla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 14 §:n 2 momentin nojalla oikeus tilata Verohallinnolta kiinteistöverotiedot sähköisessä muodossa kiinteistötietoja sisältävien kunnan rekisterien ylläpitoa ja veronsaajien oikeudenvalvontaa varten. Tämä tietoluovutus korvaa kunnille aiemmin luovutetun, tietosisällöltään suppeamman, kiinteistöluettelon.

Verovuoden 2016 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa 6.9.2016 alkaen. Tiedot tilataan
Linkit-osiosta löytyvällä tilauslomakkeella, joka toimitetaan Word-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen:
tiedonsiirto@vero.fi

Tiedot luovutetaan kunnalle vain kertaalleen. Kunnalla on oikeus luovuttaa saamansa tiedot edelleen kunnan muille viranomaisille edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten.

< Kaikki tiedotteet