9.3.2016 Vuoden 2016 verotuskustannukset

Tulosta

Kuluvan vuoden verotuskustannukset on päivitetty verkkopalvelun Verotulojen seuranta -osioon veronsaajaryhmittäin. Verotuskustannuksilla katetaan Verohallinnon toimintamenot. Vuonna 2016 kustannukset ovat noin 439,5 miljoonaa euroa (viime vuonna 449 miljoonaa).
 
Vuodesta 2016 lähtien seurakuntien osuus yhteisöveroista on poistunut, jonka vuoksi seurakuntien verotuskustannusosuus on alentunut. Seurakuntien lisäksi muutos on vaikuttanut valtion kustannusosuuden määräytymiseen. Valtion osuus on noussut 58,6 prosentista 59,9 prosenttiin ja seurakuntien laskenut 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin. Kuntien (30,8 %) ja Kansaneläkelaitoksen (5,9 %) kustannusosuudet ovat säilyneet ennallaan. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä.
 
Yksittäisten kuntien ja seurakuntien osuuksiin vaikuttavat verohallintolain 31 §:n mukaisesti kunnallis-, kirkollis- ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut ja jäsenmäärät. Kustannukset vähennetään kausitilitysten yhteydessä neljännesvuosittain, maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vähennettävät määrät näkyvät myös näiden kuukausien maksatuserittelyillä.
 
Verotuskustannukset:
 

< Kaikki tiedotteet