17.12.2015 Verovuoden 2015 ansio- ja pääomatuloverojen oikaisu joulukuussa

Tulosta

Joulukuussa oikaistaan verovuoden 2015 ennakkoperinnän jako-osuuksia. Tarkistuksissa oikaistaan siihen astinen verovuoden kertymä vastaamaan uusia jako-osuuksia. Oikaisut perustuvat verovuoden 2014 verotuksen päättymisestä saatuihin tietoihin, joita valtiovarainministeriö on laskennassaan muokannut mm. palkkojen ja eläkkeiden ansiotaso- ja indeksimuutoksilla. Näiden perusteella on saatu arvio eri veronsaajaryhmille verovuodelta 2015 kertyvistä veroista.
Vuoden 2015 jako-osuuksien tarkistamisen myötä valtiolle tilitetään lisää joulukuun 2015 tilityksissä noin 136 miljoonaa euroa ja seurakunnille noin 2,6 miljoonaa euroa. Kunnilta peritään noin 113 miljoonaa euroa ja Kansaneläkelaitokselta noin 26 miljoonaa euroa. Marraskuussa 2016 jako-osuudet oikaistaan maksuunpanotilityksessä vastamaan verovuoden 2015 lopullisen verotuksen mukaisia osuuksia.
 
Veronsaajaryhmien joulukuussa voimaan tulevat jako-osuudet ovat seuraavat (suluissa aiemmin voimassa ollut osuus):
 
- Valtio 29,59 % (29,06 %)
- Kunnat 61,04 % (61,48 %)
- Seurakunnat 3,04 % (3,03 %)
- Kela:
--- sairaanhoitomaksu 4,14 % (4,18 %)
--- päivärahamaksu 2,19 % (2,25 %)
 
Koska joulukuun kausitilityksessä käytetään jo uusia osuuksia, on oikaisuvaikutukset laskettu marraskuuhun mennessä tilitetyistä määristä.
 
Myös veronsaajakohtaiset osuudet muuttuvat, koska jako-osuuksien tarkistuslaskennassa on käytetty lokakuussa päättynyttä verovuotta 2014 sekä vuosien 2015/2014 tuloveroprosenttien muutoksia.
 
Veronsaajakohtaiset oikaisut löytyvät Tilastot-osion kohdasta Jako-osuudet > tilasto N185.

< Kaikki tiedotteet