30.10.2015 Veronsaajien ennakoidut verotuskustannukset vuodelle 2016

Tulosta

Veronsaajien verkkopalveluun on päivitetty 1.1.2016 voimaan tulevien säännösten mukaisesti lasketut vuoden 2016 ennakoidut verotuskustannukset. Vuodesta 2016 lähtien seurakuntien osuus yhteisöveroista poistuu, jonka vuoksi seurakuntien verotuskustannusosuus alenee.
Seurakuntien lisäksi muutos vaikuttaa myös valtion kustannusosuuden määräytymiseen.  Valtion kustannusosuus nousee 58,6 prosentista 59,9 prosenttiin ja seurakuntien laskee 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.
Verkkopalvelussa on edelleen nähtävissä seurakuntatasolla yhteisöveron määrät, mutta niitä ei ole huomioitu vuoden 2016 verotuskustannusten ennakkolaskennassa.

< Kaikki tiedotteet