30.10.2015 Marraskuun maksuunpanon mukainen tilitys

Tulosta

Verkkopalveluun on päivitetty tietoja marraskuussa 2015 tehtävästä verovuoden 2014 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä. Maksuunpanotilityksessä verovuoden 2014 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät oikaistaan vastaamaan maksuunpanosuhteita.
 
Verovuoden 2014 ansio- ja pääomatuloverojen ennakkoperinnässä käytetyt tilityksen jako-osuudet osuivat suhteellisen lähelle maksuunpanosuhteiden perusteella laskettuja jako-osuuksia, joten myös veronsaajaryhmien väliset euromääräiset oikaisut ovat keskimääräistä pienempiä. Valtion oikaisu on +33 miljoonaa euroa, kuntien -34,5 milj. euroa, seurakuntien -4,3 milj. euroa ja Kansaneläkelaitoksen +5,8 milj. euroa.
 
Veronsaajakohtaiset oikaisutiedot löytyvät tilastosta N181 (Verkkopalvelun Tilastot-osion kohta ”Maksuunpannut verot”). Tilastosta löytyvät myös marraskuussa vähennettävien ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät sekä veronsaajan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Jäännösverot tilitetään veronsaajille pääosin joulu- ja helmikuussa.

< Kaikki tiedotteet