20.10.2015 Seurakuntien ennakoidut verotuskustannukset vuodelle 2016

Tulosta

Veronsaajien verkkopalvelussa ilmoitetut seurakuntien ennakoidut verotuskustannukset vuodelle 2016 on laskettu voimassa olevan lain mukaan. Vuodesta 2016 lähtien seurakuntien osuus yhteisöveroista poistuu, jonka vuoksi seurakuntien osuus verotuskustannuksista alenee. Keskimäärin seurakuntien verotuskustannukset vähenevät noin neljänneksellä.

Verohallintolain 1.1.2016 voimaan tulevien säädösten mukaiset ennakoidut seurakuntien osuudet verotuskustannuksista on päivitetty Linkit -osioon seurakuntien ennakoidut verotuskustannukset 2016.

< Kaikki tiedotteet