10.9.2015 Verotulojen kehitys: elokuun verokertymät laskivat 16 miljoonaa

Tulosta

Verohallinnon keräämien verojen nettokertymät olivat elokuussa 2015 yhteensä 4 834 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuoden elokuusta kertyi 16 miljoonaa (-0,3 %).
 
Lasku oli seurausta vertailukuukauden eli elokuun 2014 poikkeuksellisen suurista kertaluontoisiksi tulkittavista osinkojen ennakonpidätyksistä ja lähdeverosta. Kaikkien suurten verolajien kertymät sen sijaan nousivat ja arvonlisäveron määrä peräti 82 miljoonaa (+6,5 %) vuodentakaiseen verrattuna. Kaikkiaan arvonlisäveroa kertyi elokuussa yhteensä 1 339 miljoonaa euroa.
 
Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi elokuussa yhteensä 2 736 miljoonaa euroa, jossa oli nousua vuodentakaisesta 25 miljoonaa (+0,9 %). Yhteisöjen tuloveroa karttui puolestaan 348 miljoonaa euroa, mikä oli 6 miljoonaa (+1,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.
 
Kuukausittainen verotulojen kehitys -tilasto tehdään tästä julkistuksesta alkaen Tilastokeskuksen ja Verohallinnon yhteistyönä. Uudistuksen yhteydessä tilastojen sisältö laajenee entisestään. Vastedes verolajit esitetään tilastotaulukoissa aiempaa tarkemmalla tasolla. Kaikki kertymät ja palautukset esitetään myös verovuosikohtaisesti ja yritysten maksamat verolajit eritellään lisäksi toimialakohtaisesti. Toimialatietona siirrytään tässä yhteydessä käyttämään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL 2008), jonka vuoksi kausiveroaineiston aikasarjat on laskettu uudestaan 2011 alkaen ja ne eivät ole aivan vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin tietoihin.
 
Tutustu tarkemmin:
 
 
Aiemmat tilastot ja analyysit verokertymistä löytyvät sivulta Verotulojen kehitys.

< Kaikki tiedotteet