9.4.2015 Verovuoden 2014 tulokehitystilasto

Tulosta

Verkkopalvelun Tilastot-osiossa

on julkaistu verovuoden 2014 tulokehitystilasto.
 
Tiedot ovat testiajossa saatuja ennakkotietoja verovuoden verotustiedoista ja perustuvat tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin. Tilastossa on huomioitu ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset tulot, ei esimerkiksi pääomatuloja. Tuloista ei ole vähennetty verovähennyksiä. Verovuoden lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa

< Kaikki tiedotteet